נירית שפירא, קסם, שפע, מימוש והגשמה מהי שיטת איזון חיים, הסבר ושיתופים
נירית שפירא | 'איזון חיים' - רפואת תדרים
כתבה מחיים אחרים על איזון חיים