נירית שפירא, קסם, שפע, מימוש והגשמה הכשרת מטפלי בודיספין - רפואת תדרים Body Spin
   נירית שפירא | 'איזון חיים' - רפואת תדרים
הכשרת מטפלי בודיספין - רפואת תדרים Body Spin